School durf te leren

Het lerend vermogen van onderwijsinstellingen laat soms te wensen over. Zo niet bij Nova College, dat zich sinds 2008 gestaag ontwikkelde tot lerende organisatie. Vrienden en deskundigen zijn het erover eens dat de interne opleidingsfunctie genaamd Nova Academie in dit proces van organisatieontwikkeling een stimulerende, verbindende en ondersteunende rol vervult.

Wat kwam daar allemaal bij kijken? Bij wijze van lustrumviering deed Conny Daansen, academiebouwer van het eerste uur, een rondgang langs alle interne en externe stakeholders van ‘haar’ Nova Academie, en bundelde hun ervaringen en reflecties in dit levendige en leerzame boek. Als eerbetoon aan al die ‘meemakers’ zonder wie de academie nooit zo ver was gekomen. En als handreiking aan alle onderwijsinstellingen die het leren en ontwikkelen van hun medewerkers duurzaam willen organiseren.

Gaandeweg begrijpt de lezer wat er achter de titel ‘School durf te leren’ schuilt. Het vergt namelijk ambachtelijke moed, zweet en tranen om een huisacademie te bouwen in de wetenschap dat hij nooit af is en dat hij altijd in verbinding met alle stakeholders moet blijven.

Dit boek is een must voor bestuurders, (change) managers, HRM/HRD-professionals en allen die eindeloos leren willen bevorderen!

Praktische informatie

Aan alle ‘meesters in ontwikkeling’
Right to copy!
Alles uit dit boek mag worden gekopieerd, gedeeld en verspreid, mits
het is bedoeld om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van (school)
organisaties. Please try this at home! Alle verplichtingen en verwachtingen
voorbehouden. Eventuele successen behaald met de Nova Academie
bieden geen enkele garantie op wat andere huisacademies c.q. academiebouwers
teweeg zullen brengen.
Redactie Cees Hoogendijk (Huisacademies) en Conny Daansen

Nova College november 2014

Nog geen recensie voorhanden. Wil jij er eentje aanleveren? Gebruik daarvoor onderstaand formulier. Met dank van de auteurs.

Naam

Mailadres

Jouw recensie in max 200 woorden

Het boek is slechts in een kleine oplage gedrukt. Maar de PDF-versie kun je alhier gratis downloaden.
Geen bestelinformatie voorhanden

Wat lezers er over zeggen:

Toen ik in 2008 de Nova Academie ontdekte, zag ik meteen dat dit concept een krachtig veranderinstrument betekent. Hoewel ik het elke onderwijsinstelling toedicht, blijkt het niet zo eenvoudig ‘uit te leggen’. Dit boek zal mijns inziens zeker gaan bijdragen aan de toename en de professionalisering van de opleidingsfuncties binnen schoolorganisaties.
Hans van Nieuwkerk voorzitter procesmanagement MBO