Gepubliceerd in TvOO (2013). Een artikel over het kwantificeren van leren. Over meten en rapporteren. In Huisacademies-terminologie “Op de Teller”. Uit de praktijk van een vijf jaar op weg zijnde Nova Academie.

Het is 2013. Na dit lustrumjaar komt een boek uit over de gestage ontwikkeling van De Nova Academie tot veranderpartner van Nova College, op weg naar een duurzaam lerende organisatie. Eén ding is zeker,
zover was het nooit gekomen zonder gedegen kwantitatief en kwalitatief inzicht in de realisatie en de opbrengsten van leren. Tweeduizend woorden schieten volledig tekort om vijf jaar groei in beeld te brengen. Laat dit artikel een opmaat zijn om het ‘ROI-denken’ in organisaties te verrijken met ‘ROL-doen’.

Download hier de PDF-versie.

Dit artikel is mee-gemaakt door Huisacademies Mio’s Conny Daansen en Onno Geveke.