Werkboek voor organisaties die (weer) willen stromen…

Organiseer je processen, dan hoef je nooit meer te (re)organiseren

Kantelen, maar dan ook echt…
Nieuw organiseren; het is een regelrechte hype. Het oude harkje wordt platgeslagen tot pannenkoek. We zouden het beter ‘nieuw managen’ kunnen noemen. Punt is dat de succesvolle organisatie niet bestaat uit managers die mensen aansturen, maar uit mensen die werkprocessen aansturen. Hoe beter die mensen hun processen doorzien, des te gemakkelijker wordt het om continu te verbeteren. Dit boek verstrekt de procesmanager – en dat kan iedereen zijn of worden – daartoe de inzichten en gereedschappen. Met die bagage kun je procesverantwoordelijkheid creëren. De hiërarchische Customer Service Manager stuurt de mensen van het callcenter aan. Customer Service als proces beschouwd loopt dwars door de gehele organisatie. Als je daar de procesverantwoordelijkheid voor neemt, dan is het pas echt gekanteld. En dan kan het niet anders of alle andere processen kantelen mee. Welke organisatie durft dit echt? Dit boek reikt alle benodigdheden op een dienblaadje aan. Dat maakt dit boek tot een lucratief veranderinstrument, passend in het scala van bedrijfsdiensten die TeamKikk aanbiedt. Het is een werkboek.

Wat lezers er over zeggen:

“Belangrijk is om ogenschijnlijk brede managementbegrippen tot de kern terug te brengen. Dit boek levert daar een wezenlijke bijdrage aan.”

Ronald Leunisse, Managing Director DHL Express Netherlands

“Door niet afdelingen maar processen te organiseren, worden samenwerkende mensen niet verdeeld maar juist verbonden.”

Peter Garritsen MBA, Directeur TeamKikk

“In het ontwerpen van leeractiviteiten of procesbeschrijvingen voor klanten blijkt telkens weer dat helderheid in de processen een waardevolle ‘outcome’ is. In een team, maar ook tussen de verschillende ‘afnemers en leveranciers’ van die processen.”

Onno Geveke - oprichter Kamamak, ontwikkelen & faciliteren van leren

“Een heel prettig leesbaar verhaal! Voor mij als bedrijfskundige de bevestiging dat resultaten sterk afhankelijk zijn van hoe mensen in de processen staan en hoe zij horizontaal communiceren.”

Marc de Vrind, Manager Asset Management GVB Rail Services

“Disclaimer: grote kans dat jij door dit boek je organisatie en je rol daarin gaat zien als proces, en daardoor terecht komt in een beweging van levenslang leren.”

Gert Veenhoven, oprichter van Systematisch Creatief; Ontwikkelaar van Systemen en Organisaties van Hoge Kwaliteit

“Nadat wij dit gedachtegoed hadden toegepast, was alle negativiteit uit onze organisatie verdwenen.”

Rob Jaspers, directeur Ventil Test Equipment

Praktische informatie omtrent dit boek en trainingsmogelijkheden

Opgetekend uit de mond van iemand die met zijn organisatie de training bij dit boek volgde…

  • “We hebben in één klap de ouderwetse hiërarchische aansturing verlaten. De organisatie wordt nu gedragen en aangejaagd door gelijkwaardige procesverantwoordelijken.”
  • “Vergaderen is verbeteren geworden. We overleggen in kleine procesteams. Elke procesmanager weet waar zijn proces aansluit op dat van een ander.”
  • “We hebben veel meer inzicht in onze teamrol kwaliteiten en we maken daar ook optimaal gebruik van. Vergaderen is niet alleen leuker, spontaner en opener geworden, maar ook effectiever en efficiënter.”
  • “Alle negativiteit is uit onze organisatie verdwenen.”
  • “Onze lopende verbeteracties staan in een dashboard dat door iedereen wordt gezien. Dat maakt de onderlinge verbondenheid en de kans van slagen groter dan ooit tevoren.”
  • “Opeens komen er veel meer ideeën van de werkvloer naar boven. Omdat deze nu zowel een luisterend oor als een voedingsbodem hebben.”
  • “Het was een gezamenlijk leerproces dat ons dichter bij elkaar heeft gebracht.”
  • “We stellen de goede vragen aan de juiste collega’s. Iedereen pakt zijn eigen verantwoordelijkheid voor het geheel en onderneemt zelf actie om anderen te betrekken.”
  • “We hebben veel meer zicht op de samenhang van alle werkprocessen. Bij obstakels is volstrekt duidelijk wie erbij moet worden geroepen.”

ISBN 978-90-9030462-5
Right to Copy Uitgegeven door Team Kikk / www.teamkikk.nl
Concept, tekst & beeld Cees Hoogendijk / [email protected]
Omslagontwerp Ronald Brummelkamp / [email protected]
Vormgeving Vincent van Zandvoord / www.vormvast-ccid.nl
2017 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding – NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland licentie. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl
Advies en support [email protected]

Snel en gemakkelijk via ManagementBoek.nl.

PMI staat voor Process Management & Improvement

Als organisatie kun je het gedachtegoed in dit boek letterlijk eigen maken in een training die bestaat uit twee dagen met daartussen een praktijkperiode. De training wordt nadrukkelijk niet aangeboden als veranderprogramma, maar dat is het natuurlijk wel. We noemen het een ontwikkel of professionaliserings traject. Na een voorlopige inventarisatie van de belangrijkste processen in je organisatie kun je de mensen aanwijzen die deze processen samen ‘dragen’. Die groep vormt de doelgroep voor het traject. De logica van het boek wordt toegepast op de unieke werkelijkheid van jullie processen en mensen. En aan het eind van de rit heb je niet alleen (of niet meer) een MT, maar je hebt vooral een PMT – een proces management team – geactiveerd. En dan gaat het pas echt stromen.

Meer weten over succesvoorwaarden en investering voor deze PMI-training?

Neem contact op met Peter Garritsen via [email protected] of met Cees Hoogendijk via [email protected]

Tekstfragment uit het boek:

[…]

En eerst was er … organisatie?
Schiet mij maar lek. Je kent de begrippen wel, en ik ga ze niet toelichten, ook al worden ze dagelijks misbruikt (ander boekje misschien). Visie. Missie. Of andersom. Missie, Visie, Strategie. Doelen. Kernwaarden. KPI’s. Veranderprojecten. Al deze ‘dingen’ worden doorgaans afgevuurd op de ‘staande’ organisatie. Staande. Het woord zegt al veel. Want die organisatie, die lijkt er gewoon te zijn. Organiseren leek ooit een keer nodig, toen de organisatie ontstond. Organiseren was iets om de organisatie neer te zetten, en in een organogram vast te leggen. Dan konden we daar vervolgens lekker visies, missies en strategieën op loslaten. Ik overdrijf, maar toch ook niet heel erg. En omdat dat ‘organiseren’ zo incidenteel gebeurt, moet je soms re-organiseren. Ik zeg altijd: als je moet reorganiseren, dan heb je met zijn allen zitten slapen.

Wat als ‘organiseren’ nu eens synoniem is aan: ‘continu en duurzaam, zo effectief en efficiënt mogelijk produceren’? Dus niet: de organisatie produceert. Nee: het organiseren is het produceren. Stel dat je allemaal bezig bent met produceren, dan ben je dus impliciet bezig met organiseren. Je zou dit ook continu reorganiseren kunnen noemen, maar dan heel vloeiend en uit eigen beweging. Mooi woord: beweging. Hoe anders dan het starre woord organisatie. Wat vrijwel synoniem is aan organogram, toch?

“Het enige waar een directeur op zit, is een organogram. En alles wat dat bespottelijke schema doet is laten zien hoe gebiologeerd we zijn door de abstractie die ‘management’ heet. De volgende keer dat je naar zo’n organogram zit te kijken moet je de naam van de organisatie eens afdekken en er achter zien te komen hoe die organisatie nou eigenlijk aan de kost komt. Dit kunstmatige voortbrengsel nummer één onder de kunstmatige voortbrengselen van organisaties komt nooit toe een echte producten en echte diensten, laat staan aan de mensen die er elke dag mee omgaan. Het is alsof de organisatie er alleen maar voor het management is.”

Aldus de management-goeroe Henry Mintzberg. Is dat geen regelrecht pleidooi voor organiseren in termen van ‘je processen goed laten werken’? Stel je eens voor dat organisatie een werkwoord is…

[…]