Krachtbron van een lerende organisatie

Als iedere medewerker in een organisatie leert, is die organisatie dan een lerende organisatie? Leert ieder mens niet continu? Zitten managers wel op het goede spoor als ze een lerende organisatie willen neerzetten? Moet elke medewerker persé leren? Of kan de organisatie als geheel leren beter te functioneren?

In dit boek neemt organisatieontwikkelaar en academiebouwer Cees Hoogendijk, bijgestaan door meesters in ontwikkeling, beslissers mee in de wereld van duurzame organisatieontwikkeling. De kernvraag ‘Hoe organiseren wij onze leerprocessen ten faveure van het collectief presteren?’ wordt vanuit verschillende standpunten belicht en krijgt een zowel prikkelend als bevredigend antwoord. Alles draait om het inzicht dat de ‘opleidingsfunctie’ in een organisatie kan en moet doorgroeien tot krachtbron van integraal leren en ontwikkelen. Op die weg is de corporate university slechts een tussenstation.

‘Krachtbron van een Lerende Organisatie’ is een must voor beslissers in organisaties, profit en social profit, en bedoeld om op de strategische agenda gezet te worden.

Praktische informatie

Cees Hoogendijk en zijn coproducenten maakten een prachtboek over medewerkerontwikkeling. Wil je verder met je organisatie, dan zul je je mensen de kans moeten bieden te professionaliseren. Alles wat leeft, moet ontwikkelen anders gaat het dood. De auteurs zien leren als een proces dat je moet organiseren, dat nauw samenhangt met het primaire proces én het managementproces. Een confronterend inzicht is dat het leerproces – wil je het duurzaam organiseren – boven de andere twee processen gepositioneerd moet worden. Omdat het de belangrijkste krachtbron van je organisatie is.

Na een korte introductie begint het boek met een uitgebreide praktijkbeschrijving van het Nova College, een Regionaal Opleidingscentrum. Men wilde de eigen medewerkers op systematische wijze professionaliseren en riep daarvoor de Nova Academie in het leven. Hoogendijk introduceerde er zijn Verticale Dialoog, een organische aanpak van het masterplan dat zich langs verschillende versies in gesprek met alle betrokkenen langzaam maar zeker ontwikkelt. De totale methode genereerde zoveel energie dat men in korte tijd veel verder wist te komen dan collega’s elders in het land.

In een tweegesprek onderzoeken Cees Hoogendijk en Marcel van Marrewijk vervolgens de geheimen van de Meesterlijke Organisatie, met een ontwikkelingsgerichte besturing die een aangename werkomgeving vormt en goed presteert. Zelfstandigheid, verbinding en afstemming zijn de centrale begrippen die daarbij horen. Naast ontwikkeling van de medewerkers is leiderschapsontwikkeling minstens net zo belangrijk. Procesdenken is het kernbegrip.

Dan volgt een magnifiek hoofdstuk van Daan Quakernaat die iedereen aanraadt vooral weer kathedralen te gaan bouwen. Wij willen tegenwoordig zekerheid vooraf. Risico’s proberen we uit te bannen en alles moet volgens vaste regels verlopen. Dat was bij de kathedralenbouwers in de Middeleeuwen wel anders. Zij hadden niets, maar konden alles. Wij hebben alles en lijken wel steeds minder te kunnen. De complexiteit waar wij mee te maken hebben, vereist dat we leren omgaan met onzekerheden. En dat we de weg ontwikkelend voorwaarts durven gaan. Fouten maken mag, kathedralen zitten er ook vol mee en zijn toch prachtige bouwwerken. Juist in problematische en onzekere situaties komen mensen tot geniale inzichten. Quakernaat eindigt zijn betoog met de zwarte en de witte wereld. De zwarte wereld omvat alles wat we kunnen meten, vastpakken, aanwijzen, en vangen in cijfers. De witte wereld bestaat uit zachte factoren: alle zaken die je niet kunt vastpakken. Beide zijn nodig. Geen nieuw inzicht, maar wel vernieuwend gebracht.

Het inhoudelijke slothoofdstuk gaat over organisatieleren. Leren en organiseren doe je beter op organisatieniveau dan op individueel niveau, is de boodschap. Organisatieleren is van een hogere orde en complexiteit dan individueel leren. De bedoeling van leren is niet om kennis te produceren, maar vooral om iets beter te kunnen doen.

Krachtbron van een lerende organisatie is een beeldend inspiratieboek voor organisatieontwikkelaars en opleidingsfunctionarissen. Het boek valt op door de verschillende vormen waarin de informatie wordt aangeboden en door de kwaliteit van de illustraties. Dit prachtboek bevat relatief weinig tekst, maar dat doet geen afbreuk aan de rijkheid van de informatie. Chapeau voor alle academie- en kathedralenbouwers!

Nico Jong

Voor meer informatie en op de hoogte
blijven: www.huisacademies.nl

Contact: [email protected]

Uitgegeven door Huisacademies, Rijswijk
Omslagontwerp en vormgeving: jacky-o
Omslagfoto: Erland Smit

Copyright ©2010 Huisacademies / HumanOrg BV

Right to copy: inzichten, teksten en beelden worden bij voorkeur met derden
gedeeld, mits voorzien van duidelijke bronvermelding en zonder de opbouw
en samenhang van dit boek geweld aan te doen.

ISBN 978-90-814984-1-8

Bestel snel via managementboek.nl.

Meester in Ontwikkeling Cees Hoogendijk vertelt wat een huisacademie is, waarom een organisatie niet zonder kan en dat duurzaam leren een business case is in voor- en tegenspoed. Inclusief helder betoog waarom het leerproces van een organisatie het belangrijkste proces is…

Wat lezers er over zeggen:

Krachtbron is een fascinerend en veelzijdig boek voor en door bouwers, trekkers en leiders van huisacademies. Inspirerend van de eerste tot de laatste pagina, met een scala van voorbeelden en nieuwe inzichten.
Dr. Martijn Rademakers, Managing Director Center for Strategy & Leadership, tevens oprichter Nederlandse Stichting Corporate Universities
Het proces van bouwen binnen een organisatie aan een huisacademie om te komen van een interne opleidingsafdeling tot het epicentrum van beleidsimplementatie is door Cees c.s. werkelijk briljant neergezet.
Ronald van den Hoff, serie-ondernemer, internetvisionnair, auteur van Society 3.0 en creator van Seats2Meet.com
Verantwoordelijkheid nemen om elkaar beter te maken, dat is de kern van toekomstig leiderschap. Dit boek levert daar een bijdrage aan. Het laat in de praktijk zien hoe dat kan. Een continu proces van bouwen. Dat is genieten. Genieten van het feit dat het nooit af komt! Sterker nog: zo laat je nog eens wat na. Als dank …
Ted Baartmans, directeur van De Presentatiegroep