Kracht zonder Macht

“Onweerstaanbare managementrecepten met de smaak van Verticale Dialoog”

Kracht zonder macht gaat over richting, draagvlak, verbondenheid en actie in organisaties, en over hoe je dit als manager van de grond krijgt. Het is een must voor elke manager die op zoek is naar nieuwe wegen om lekker werken en goed presteren binnen zijn organisatie mogelijk te maken.

Verkiezen managers nu echt meenemen boven meegeven? Zelfs de meest sturende manager weet diep van binnen dat doelen pas echt worden gerealiseerd als medewerkers het beleid in alle vrijheid mogen meemaken. Goede plannen maken mag niet verstoord worden door machtsverhoudingen tussen leidinggevers en leidingkrijgers. En wie anders dan de manager zelf beschikt over de macht om zich te onthouden van machtsuitoefening? Dat blijkt overigens makkelijker gezegd dan gedaan…

In dit boek brengt Cees Hoogendijk de Verticale Dialoog in: het constructieve, machtsvrije gesprek tussen beleidsmakers en beleidsontvangers. Het bevat de basisprincipes om organisaties beter te laten werken. Geen theorie die zegt hoe je als manager tijdelijk even je macht uitzet, want zo werkt dat niet. Wel twintig managementrecepten die uitnodigen om op de enige juiste manier met continue verbetering aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Cees Hoogendijk heeft met zijn boek ‘Kracht zonder macht’ op voortreffelijke wijze twee dingen nagestreefd. Enerzijds oog voor het realisme van de praktijk en anderzijds het weten vasthouden aan idealisme van gelijkwaardigheid bij kennisuitwisseling. Hoogendijk weet de zoveelste managementhype over strategietheorie en modellen te vermijden en voert aan de hand van een receptenboek de logische methode ‘Verticale Dialoog’ in.

Strategieontwikkeling vindt over het algemeen plaats bij de top. Eerst wordt lange tijd binnen de raad van bestuur nagedacht over strategische opties, de ontwikkelde conceptplannen worden dan getoetst bij de directie en managers. Pas daarna worden de medewerkers in de lagere echelons in een korte tijd geïnformeerd over de gekozen strategie. Hoogendijk heeft met zijn ervaring als programmamanager en organisatieontwikkelaar feilloos door dat het topdown presenteren van plannen niet werkt in deze tijd binnen moderne organisaties.

Strategieontwikkeling moet je delen en daarmee draagvlak creëren. Dat is mooi gezegd maar hoe krijg je dat voor elkaar? Volgens Hoogendijk krijg je dat alleen gedaan als je de machtspositie tussen beleidsmakers en beleidsontvangers opheft. De basis daarvoor is de ‘Verticale Dialoog’.

In ‘Kracht zonder macht’ worden de ervaringen van managers uit de praktijk aan de hand van twintig casestudies, ‘recepten’, gepresenteerd. Het kookboek bevat twintig recepten verdeeld over vier hoofdthema’s:
– prepareren, ofwel de kunst van het luisteren;
– plannen in de trend van strategieontwikkeling;
– doen, het implementeren van de plannen;
– bezien of in het kader van ‘Plan Do See’ evalueren.

In de kunst van het luisteren laat Hoogendijk zien dat men beleidsmakers en ontvangers naar elkaar leren te luisteren. Bijvoorbeeld aan de hand van meegebrachte cd’s, zelfreflectie (ook beproeft bij technici), met door indianen gebruikte praatstok of gedwongen luisteren met behulp van de Simulation. Goed luisteren in een ‘Verticale Dialoog’ heeft daarbij een duidelijke horizontale component.

Strategieontwikkeling, waarden tot leven brengen of het versterken van vertrouwen wordt gestimuleerd aan de hand van ‘waarderend interviewen’ en ‘de successen belichten’. Of de organisatie met behulp van een corporate story in een positief kader neerzetten, want met een sterk imago en beeldvorming heb je een betere start en meer kansen. Het menu kan worden uitgebreid door het ‘hoeplan’ in een ‘doeplan’ om te zetten of door een zelfgemaakte beleidskrant op te zetten met hulp van journalisten.

Alle plannen zijn prachtig en kunnen briljant zijn, maar een plan briljant implementeren, is van groot belang en krijgt in ‘Kracht zonder macht’ gelukkig ruim aandacht. Eén van de acht recepten is ‘digitale dialoog met de CEO’. Peter Bakker van TNT kon in zijn eerste honderd dagen naast vijftig topmanagers ook tweeduizend medewerkers vragen naar hun visie over het heden en de toekomst. Met ‘Het dialoog in beeld’ wordt de afstand tussen gedetacheerden dichter bij elkaar gebracht met een multimediale klik en vodcasting. In ‘Stel je toch eens voor dat we dit ook echt gaan doen’ heeft een ROC de top 80 van de organisatie in een afgeslankte vorm in een nieuw organisatiemodel gebracht.

Het evalueren lijkt zeer voor de hand te liggen met verantwoord evalueren tussen cliënt en machtshebber. Met Post-it blokjes kunt u de After Action Reviews bepalen en vaststellen wat u wilt houden, niet meer wil doen of beter kan. Daarbij is er ook nog ruimte voor nieuwe ideeën.

Deze twintig recepten bieden zowel consultants, managers, medewerkers, directies en klanten nuttige suggesties om een aangepast menu samen te stellen. Daarnaast is ‘Kracht zonder macht’ met de foto’s, illustraties en samenvattingen een verfrissend en goed leesbaar boek. Met de basisrecepten uit het boek kunt u naar hartelust experimenteren. Bij elk recept staan bovendien indicaties voor de doorlooptijd en complexiteit; deze helpen om op efficiënte wijze het doel met ‘Verticale Dialoog’ te bereiken. Met recht kan worden gezegd dat het advies van Hoogendijk; ‘liever één recept uitgeprobeerd dan tien doorgebladerd’ het enige juiste is na dit boek gelezen te hebben!

Over Nico Vreeswijk

Nico Vreeswijk MBA is werkzaam als manager relatiebeheer bij Sanquin Bloedvoorziening in Amsterdam en schrijft recensies op persoonlijke titel. Hij heeft zijn MBA behaald aan de Business School Nederland te Buren en is docent bij de business school NCOI.

Uitgegeven door: Uitgeverij Quist, Leidschendam
Vormgeving en opmaak: jacky-o
Eindredactie: Richard Heeres

De term Verticale Dialoog is afkomstig van Cees Hoogendijk. Deze is onderwerp van zijn promotieonderzoek naar humanisering van organisaties. Verticale Dialoog kenmerkt ook de propositie van zijn bureau Org•Panoptics, dat met advies en ondersteuning bijdraagt aan een betere bestuurbaarheid van organisaties. Naar zijn mening getuigt het van slechte smaak en is het paradoxaal wanneer Verticale Dialoog aan merkenrechten of copyrights onderhevig is. Cees hoopt daarom dan ook op een weloverwogen (her)gebruik en een passende bronvermelding van het begrip Verticale Dialoog.

Copyright © 2008 Uitgeverij Quist
ISBN 978-90-77983-24-9
NUR 801, 765
Trefwoorden: beleidscommunicatie, dialoog, leiderschap, management

Bestel snel via managementboek.nl.

Video-interview, afgenomen door Marko Rijkers, tijdens de boekpresentatie op 21 februari 2008. Gemonteerd samen met korte reflecties van bezoekers.

Wat lezers er over zeggen:

Als horen luisteren wordt en praten het vertellen van jouw verhaal, ontstaat er kracht die niemand vermoedt. Dit boek geeft hiervan tal van inspirerende voorbeelden. Het is een menukaart, geschreven door trotse koks en voldane eters; een uitnodiging om ook iets te nemen.
Ruud Stassen, directeur, Instituut Nederlandse Kwaliteit
Verticale Dialoog is de kritische succesfactor voor organisatie- en leiderschapsontwikkeling.
Jochem Koek, HR Business Partner European Operations, British American Tobacco