“Ik houd van mijn familie en vrienden, van mensen in het algemeen, van wiskunde en humanistiek, management- en organisatieontwikkeling, van dialoog en verbindend leiderschap, lerende organisaties en waarderend onderzoeken, van heelheid en continue vernieuwing, van generativiteit en genarrativiteit.
Mijn missie is humanisering van organ­isatie.”

Wat wilt u het liefst dat er gebeurt?

Sagrada torensHet duurzaam organiseren van het leren in en van de organisatie is de beste investering die een leider kan plegen. Niets zo effectief als een organisatie met optimaal leer- en verandervermogen. Dat vraagt een ‘upgrade’ van de afdeling opleidingen. Het perspectief is een significant groter rendement op het opleidingsbudget. Het concept heet Huisacademie. Met de hulp van een Meester in Ontwikkeling gaat de bouw ervan beter en sneller.

Ga naar Huisacademies.nl voor een compleet overzicht van de dienstverlening.

  • Huisacademies logo grootDoe met de Acadroom een gratis quick scan van uw huidige opleidingsafdeling en krijg een eerste indruk van de strategie om uw huisacademie verder te ontwikkelen.
  • Blader door de Huisacademies Bouwgids voor een praktische samenvatting van alle benodigde bouwstenen om het leren in uw organisatie duurzaam te organiseren.
  • Maak kennis met de Meesters in Ontwikkeling, tezamen ons gilde van academiebouwers vormend.
  • Lees Krachtbron van een Lerende Organisatie. Het boek bevat concrete voorbeelden en achtergronden inzake het bouwen van huisacademies.
  • Bent u al een academiebouwer? Sluit u dan aan bij ons kennisforum genaamd Meesterkringen waar u van elkaars ervaringen kunt leren.
HoePlan MEER fotoVolgens onderzoek naar “What Really Works” (Nitin Nohria) steunt effectief ondernemingsbeleid op vier pijlers:

Strategie Waar besteden managers hun tijd aan?
Structuur Hoe werkt iedereen en alles met elkaar samen?
Cultuur Hoe gedragen managers en medewerkers zich?
Uitvoering Wat zijn de concrete, meetbare acties die worden ingezet?

Effectieve en gemotiveerde werkuitvoering is het resultaat van beleid dat:

  1. logisch is in relatie tot de visie en missie van de onderneming
  2. helder en eenvoudig is verwoord
  3. door het middenkader wordt gedragen
  4. door iedereen wordt begrepen en geaccepteerd
  5. praktisch uitvoerbaar is

Dit zijn de kwaliteiten van een Hoe-Plan. Met uw eigen Hoe-Plan beschikhoeplant uw organisatie over een praktische uitleg van uw (meerjaren) beleid, in termen van Strategie, Structuur, Cultuur en Acties. Het middenkader onderschrijft dit plan in woord en daad, en is bereid het tot op de werkvloer door te laten werken. Lager kader en uitvoerende medewerkers zijn meer betrokken bij het ondernemingsbeleid en begrijpen welke bijdrage zij daarin kunnen en moeten leveren. Kortom: alle neuzen staan maximaal dezelfde kant op. Hoe kan uw organisatie of afdeling profiteren van een Hoe-Plan?

Stelt u zich voor… een ogenschijnlijk normale start van een nog normalere managementconferentie met als doelstelling de ‘uitrol’ van uw strategisch meerjarenplan. Slides. Heel veel slides. Of toch niet?