Loading...
AI Academy 2017-02-07T23:39:16+00:00

“De wereld verandert in de richting van de vragen die wij elkaar stellen. Waarderend onderzoekend bejegenen is het werkzame bestanddeel van
constructieve samenwerking en florerende organisaties. Appreciative Inquiry Academy is een ‘social entreprise’ met als voornaamste propositie
een ‘life changing’ HBO opleiding voor hen die zich duurzaam willen ontwikkelen tot AI Practitioner.”

HBO Actieleergang Appreciative Inquiry

Staat u of uw organisatie aan de vooravond van het realiseren van een systeeminvoering, procesverandering, beleidswijziging of veranderdoelstelling? En herkent of vermoedt u de potentie en toegevoegde waarde van Appreciative Inquiry voor het (nóg beter) doen slagen van uw visie? Dan kan onze AI Actieleergang u inspireren en ondersteunen om te komen tot een succesvol resultaat.

Onze AI Actieleergang voorziet in een rijk aanbod over de inhoud, methode en betekenis van AI. U bekwaamt zich in strength based change en werkt vanuit een ander en breder perspectief dan alleen probleemoplossing. Via diverse leeractiviteiten ervaart u dat (waarderend) samenwerken en co-creëren de kwaliteit en de effectiviteit van de bedrijfsvoering duurzaam ten goede komen.

In zestien contactdagen gedurende anderhalf jaar ontwikkelt u kennis en vaardigheden om toe te passen op uzelf en in de praktijk van uw organisatie. Tijdens de leergang voert u een eigen project uit in de organisatie gebaseerd op de principes van AI. U maakt deel uit van een actie-leerkring waarin u uw kennis en ervaring deelt met andere deel-nemers en hun organisaties. U wordt begeleid door een AI-facilitator. U kunt dit AI-actieleertraject afronden met een HBO-geaccrediteerd certificaat.

LET OP: onze AI Actieleergang wordt op dit moment geïnnoveerd tot een modulaire leergang, inclusief de mogelijkheid van een in-company. Wil je op de hoogte blijven van de vernieuwingen, geef je dan op de pagina op als geïnteresseerde. Wil je op kortere termijn nadere informatie over de mogelijkheden van de AI Academy, stuur dan een mail naar Cees Hoogendijk via [email protected] 

Ik ben veranderd. Gegroeid denk ik. En ik ben zo veel met ervaringen en verhalen bezig. En het levert mij zo veel. Maar ik merk ook dat anderen mij waarderen. Als luisteraar. Als verbinder. Als iemand die oordeelloos is.
Sanne, projectleider en gemeenteraadlid
Ik voel mij gewaardeerd. Als iemand die inzet op wat werkt. Als iemand die aandacht geeft. Mijn dank is aan heel de club van mede-AI-deelnemers.
Sanne, projectleider en gemeenteraadslid
Organisatieverandering begint vaak met één idee van één persoon, die met zijn veranderteam de rest van de organisatie motiveert om de ambitie te bewerkstelligen.
Jonny, senior organisatieadviseur
Zou het zinvol en mogelijk zijn om ruimte te geven aan 100 ideeën, ze waarderend te onderzoeken en dan het veranderproces hierop in te richten? Deze AI leergang denkt van wel… en ik inmiddels ook!
Jonny, senior organisatieadviseur
De opleiding heeft mij een nieuw en verfrissend perspectief op ontwikkelwerk gegeven.
Sandra, manager/adviseur
Waarderend onderzoek is voor mij, een notoire probleemoplosser en recidivist, een spiegel die een zuivere en oordeelloze reflectie geeft op mijn eigen overtuigingen en gedrag.
Sandra, manager/adviseur
Geen belemmeringen opzoeken, maar mogelijkheden en kansen laten zien. Een praktisch wenkend vergezicht, wat je zelf in de hand hebt als je er maar in gelooft!
Jaap, plv. griffier
Dat heb ik zo bijzonder gewaardeerd in AI: het gaat niet om de fouten, maar om het benoemen van het goede en dat als vliegwiel te gebruiken voor nog betere resultaten.
Jaap, plv. griffier

Belangrijke data

  • 1 februari 2016 | Leuven | AI100 In-Company Den Haag | (ter info) Start van een complete AI100-actieleergang, exclusief en inclusief met 15 deelnemers van de Gemeente Den Haag | #trots-op
  • 10 maart 2016 | 16 – 20 uur | AI Academy Interest Group | (be)oefenen van Appreciative Inquiry | meer info bij [email protected]
  • 18 – 21 Mei 2015 | Hasselt, België | The 20th Appreciative Inquiry European Network Meeting | Viering vanhet 10 jarig jubileum! | meer info op networkplace.eu
  • 26-27 januari 2017 | Midden-Nederland | startblok van in totaal 6-daagse AI Basismodule | download nu de brochure en schrijf snel in

Wil je op de hoogte blijven van nieuws, events en andere ontwikkelingen binnen de Appreciative Inquiry Academy,
vul dan hieronder jouw gegevens in.

Meemakers van de AI Academy

1 Griet BouwenGriet Bouwen is medegrondlegger van het Vlaams Netwerk Talent en Bezieling. Auteur van het boek Leiden naar Talent en Bezieling. Als waardering voor haar constructieve inspanningen werd Griet in 2010 benoemd tot Vlaams ESF Ambassadeur. Tegenwoordig voornamelijk actief met ‘generative journalism’ en Axiomnews.

Griet is onvolprezen inleider in de Startbijeenkomst, evenals de volgende persoon: René Bouwen.

2 Rene BouwenRené Bouwen is emeritus buitengewoon hoogleraar orga-nisatiepsychologie en groepsdynamica aan de Katholieke Universiteit van Leuven, Onderzoekscentrum arbeids- organisatie- en personeelspsychologie (W0PP). Momenteel werkt hij met multi-partijen in bedrijven en NGO’s rond ecologie, ontwikkelingssamenwerking en waterbeheer. René hanteert de waarderende benadering (‘appreciative inquiry’) vanuit een ‘relationeel-constructionistisch’ perspectief. Zijn onderzoeksthema’s zijn Groepseffectiviteit, Conflicthantering, Organisatie-innovatie, en de begeleidingsmethodes hierbij in veranderingsprocessen.
René leidt ons op de startdag in tot Appreciative Inquiry als hoogwaardige bejegeningskwaliteit.
3 Peter BrinkmanPeter Brinkman is verbonden aan de stichting TIJD. Het is een nationaal en internationaal opererende non profit organisatie die werkt aan het faciliteren van ecokathedrale processen, bewustwording van de effecten van tijd en het zijn van een kenniscentrum. Hij is mede-initiatiefnemer van een internationaal netwerk wat werkt aan potentieel-ontwikkeling van mens en omgeving. Dit heeft onder andere geresulteerd in projecten, lezingen en gastdocentschap in binnen- en buitenland. De rode draad in zijn leven is de praktische vertaling van vergeten kennis en potentieel naar deze tijd. Sinds kort heeft hij een werkplek in Athene om een bijdrage te leveren aan de transformatie van Griekenland en Europa en op het eiland Lefkas laat hij samen met zijn partner mensen ervaren wat vergeten kennis in de huidige tijd kan betekenen. In Nederland begeleidt hij mensen met ontwikkelingsvragen en participeert in een aantal creatieve denk-tanks. Hij heeft zich verbonden aan de City Montesori School in Luck-now India van Jagdish Gandhi en zijn vrouw, Ervin Laslo Center for Advanced Study en het Santa Fe Institute.
Peter verzorgt de tweede verdiepingdag (1b) waarin persoonlijke ontwikkeling en de waarderende bejegening centraal staan.
4 Ronald vd HoffRonald van den Hoff is co-founder of CDEF Holding BV, a Holding company with a remarkable range of ventures operating on the disruptive intersection of the Hospitality Industry and the entrepreneurial world of Internet. CDEF incorporates ‘much discussed’, disruptive exponential formulas, like the co-working and meeting centers Seats2meet.com, Cyberdigma.Lab and the Society30 Foundation (the publisher of the book Appreciative Inquiries of the Third Kind).
Ronald is partner and advisor of the Appreciative Inquiry Academy.
WP avatar Cees HoogendijkCees Hoogendijk studeerde Wis- en Natuurkunde in Leiden en heeft gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij was onder andere lijn en HR-manager in de ICT-wereld, partner bij The Change Company, en Director Organization Transition Support bij het integrerende DHL. Cees is sinds 2004 zelfstandig organisatieontwikkelaar en als zodanig onder meer inbrenger van de Verticale Dialoog, ontwikkelaar van performatieve HoePlannen, auteur van Kracht zonder Macht en Krachtbron van een Lerende Organisatie, trainer/coach Procesdenken, architect en meemaker van Huisacade-mies, co-oprichter van de vereniging Verbindend Leidinggeven. Cees adviseert en orkestreert als ‘mee-maker’ al ruim twintig jaar de strategische HRD, MD en OD processen binnen doorgaans grote organisaties, en produceert daarover met grote regelmaat voordrachten, artikelen, blogs en tweets. Zijn missie: Humanisering van Organisatie. Cees is partner in de social entreprise rond de AI Academy, en verantwoordelijk voor het complete actieleertraject. Cees co-faciliteert diverse basis- en verdiepingsdagen, en verzorgt het vierde verdiepingsblok rond complexe organisatorische interventies. Hij is tevens mentor van een leerkring.
6 Joep de JongJoep de Jong Joep C. de Jong ontving in 1997 het certificaat Global Change and Social Innovation van het Case Western Reserve University’s programma ‘Global Excellence in Management’. Hij is medeoprichter van AI Consultancy en associate van het TAOS Institute en het NTL Institute. Sinds 1995 past Joep AI als basisfilosofie toe in zijn werk als manager en oogstte onder andere successen bij British Telecom en Van Harte & Lingsma. Joep is tegenwoordig een zelfstandig professional.
Joep verzorgt samen met Cees verdiepingsdag 3 rond het faciliteren van AI-processen. Joep is adviseur van de Appreciative Inquiry Academy
7 Erna KraakErna Kraak studeerde Fysiotherapie en (prop.) Psychologie aan RU Leiden. Zij is therapeut, coach en yogadocent. Vanuit haar kern, verbonden met de elementen, haar kennis, ervaring en mogelijkheden, helpt zij mensen om tot rust en in balans te komen. Zo kunnen zij herstellen en leren zij om vanuit hun hart zich weer te verbinden met zich zelf om vandaar uit verder te leven. In haar eigen praktijk werkt ze ruim 25 jaar voornamelijk met kinderen, hun ouders en met mensen in een re-integratietraject of die juist willen voorkomen dat zij het tempo van het arbeidsproces niet langer kunnen bijbenen.
In het verdiepingsblok 1a reikt Erna inzicht en oefeningen aan op het gebied van hartcoherentie in relatie tot de AI grond-houding.
8 Alexander MaasAlexander Maas studeerde Bedrijfskunde in Delft, waar hij als universitair onderzoeker werkzaam was. Als universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam promoveerde hij in 1988 op zijn dissertatie Ongedefinieerde Ruimten. Sinds 1990 is Maas universitair hoofddocent organisatieontwikkeling en sociale integratie aan de Rotterdam School of Management. Sinds 2007 is hij bijzonder hoogleraar humanisering van de zorg. Zijn aandachtsgebieden zijn: organisatie‐ en veranderkunde en innovatie in de ouderenzorg. Daarbij hanteert hij onder andere een sociaal constructief perspectief.
Alexander Maas verzorgt onze basisdag rond Sociaal Contructionisme.
9 Marcel van MarrewijkMarcel van Marrewijk studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit. Hij is auteur van de Cubrix, leidde Great Place to Work Institute Nederland en deed onder meer internationaal onderzoek naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Europese Commissie. Als oprichter en directeur van Research to Improve BV, focust Marcel op modern, context gerelateerd onderzoek ten dienste van de leer- en verbeterprocessen van mens en organisatie. Hij is partner en ‘chief science’ van Eforis en mede-eigenaar van NieuwLeren. Marcel is o.m. redactielid Slow Management Magazine en actief betrokken bij Huisacademies, Koplopers in de Zorg, en PROM, gericht op het verbeteren van de effectiviteit van projectmanagement.
Marcel is partner in de social entreprise rond de AI Academy en mede-verantwoordelijk voor het complete actieleertraject. Marcel faciliteert de basisdag ‘(zelf)onderzoek’ en is mentor van een leerkring.
10 Maaike NooitgedachtMaaike Nooitgedagt (1976), psycholoog, werkt vanuit de vraag: hoe kan ik organisaties en mensen een stap verder helpen, wanneer ze wel weten dat ze anders willen, maar dit ondanks alles niet voor elkaar krijgen? Vanuit haar oprechte nieuwsgierigheid zoekt ze naar hoe het voor een ieder werkt. Wanneer je meer weet over de beleving en waarde voor de ander, kun je verbinden vanuit het gezamenlijk perspectief. Zo creëer je waarde uit verschillen. Maaike is internationaal erkend Trainer en Assessor voor Clean Lan-guage (Zuiver Communiceren), geaccrediteerd voor Energy8 en heeft de basisaantekening Psychodiagnostiek.
Maaike faciliteert verdiepingsdag twee “jij” en benadrukt de talige facetten van AI.
11 Alice PereboomAls zelfstandig professional helpt Alice Pereboom mensen met hun persoonlijkheidsontwikkeling en ondersteunt zij cultuurverandering binnen organisaties. Het vergroten van zelfkennis en het op gang brengen van een bewustwordingsproces beschouwt zij als de mooiste uitdaging. Alice is eigenaar van ‘van Meer Bewust’. Haar eigen drijfveer is het willen begrijpen van mensen en situaties. Het vinden van de ‘missing link’ is haar talent. Zij is tevreden als processen weer op gang komen en iemand (of een groep, organisatie) weer kan functioneren vanuit de eigen kracht, met de blik op de toekomst gericht. Alice is gecertificeerd coach/trainer voor het CVI™-assessment van Taylor Protocols Inc. (VS). Naast toepassing op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is de CVI™ het ideale pre-selectie instrument bij sollicitatieprocedures en team-ontwikkeling.
Alice is partner in de social entreprise rond de AI Academy. 
12 Arno VansichenArno Vansichen Arno is mede-oprichter en vennoot van Evenwicht. Zijn werk is gericht op het groeien naar bezielende organisaties met aandacht voor het evenwicht tussen werk en leven. Arno is medegrondlegger van ‘VUURwerkt’, een waarderend onderzoekende coachingsmethodiek. Hij is partner in De Werf, een samenwerkingsverband tussen Evenwicht, Kessels&Smit en Stebo. De Werf is initiatiefnemer van het AI-Lerend Netwerk in Vlaanderen en het Wereldcongres AI in 2013 te Gent. Arno kreeg zijn AI opleiding aan Case Western Reserve University bij Ron Fry en David Cooperrider in 2008. Sindsdien werkt hij vanuit de principes en praktijk van AI in coaching, organisatieontwikkeling, leiderschapsondersteuning.
Arno co-faciliteert de basis-tweedaagse ‘AI als Methode’
13 Loubna ZarrouLoubna Zarrou ondersteunt professionals en leert ze de eigen talenten in teamverband beter te benutten, meer werkplezier te krijgen en de eigen effectiviteit en die van de organisatie te vergroten. Ik maak daarbij gebruik van Appreciative Inquiry (AI), een op sterkten gebaseerde benadering waarin ieder individu in het team betrokken wordt en onderzoekt wat er al goed gaat en dat (her)waardeert en versterkt. Loubna geeft workshops AI voor verschillende organisaties, faciliteert AI-summits en is actief betrokken bij Huisacademies.
Loubna is partner in de social entreprise rond de AI Academy. 

HBO leergang…

The Whole System in the Room…

AI publicaties en artikelen…

Appreciative Inquiry Academy is een ‘social entreprise’ door Cees Hoogendijk, Marcel van Marrewijk, Loubna Zarrou en Alice Pereboom