Gert4WPHet is al weer een tijdje geleden dat ik het verhaal van Cees Hoogendijk las over zijn galblaas, steentjes, uitgangskanalen, galvloeistof, accupunctuur en een afgeblazen operatie.  En wat dit alles te maken heeft met bedrijfskunde.

Om een lang verhaal wat korter te maken.  Zou het herstellen van energiebalans bij mensen , als een belangrijk uitgangspunt in Oosterse geneeskunde zoals bijvoorbeeld acupunctuur, niet een perfecte metafoor (of zelfs paradigma) zijn voor organisatieverbetering?
Acupunctuur prikkelde Cees zijn relevante energiebanen met de bedoeling dat de energie daarlangs weer gaat stromen en dat de balans in het gehele systeem verbeterde. Met succes.
Hij voorkwam hiermee een operatieve verwijdering van de galblaas (de Westerse benadering, gericht op de individuele organen) met alle gevolgen en risico’s van dien.

Acupunctuur als metafoor voor organisatieverbetering vind ik helemaal niet raar. Verre van dat.

Stel je eens een wat grotere organisatie voor. Bijvoorbeeld een fabriek waarin in verschillende productieruimtes mensen werken aan geavanceerde machines, met daarbij een hele logistiek zoals magazijnen en transportmiddelen. Met mensen die zich bezig houden met planning,  met geld en communicatie. En met leiding geven. Pak nu pen en papier en teken eens een plaatje van de organisatie.  Heb je een harkje getekend? Of een gebouw met een schoorsteen? Of een clubje mensen met een circel er omheen? Of zelfs een pijl (als symbool voor proces)?

Het gros van de plaatjes die ik zie zijn harkjes. Niet fout maar ook niet bepaald illustratief aan de realiteit zoals ik hem zie, een realiteit waarin helemaal geen sprake is van opdeling. In de realiteit zie ik een (meer of minder) samenhangend geheel van een club mensen die hun tijd en aandacht geven aan hun werk. Anders gezegd. Mensen die hun energie er aan geven.
Integrale processen en structuren  (vergelijk meridianen) verbinden die energie.

Vanuit die gedachte ben ik erg geïnteresseerd in het bestuderen van integraliteit in organisaties en andere manieren van kijken hiernaar.
Als we organisaties kunnen gaan zien vanuit bijvoorbeeld een energetisch perspectief denk ik dat veel ervaring  en wetenschap, uit andere domeinen (bijvoorbeeld sport, neurowetenschappen, positieve psychologie) geïntegreerd kunnen worden in de traditionele bedrijfskunde.

Recent heb ik een aantal boeken gelezen die mij mateloos boeien.  Bijvoorbeeld een boek van Theo Compernolle die mij klip en klaar helder heeft gemaakt dat wij mensen helemaal niet kunnen multi-tasken. Met deze wetenschap heeft hij diverse bedrijven geholpen bij reduceren van bedrijfsongelukken.  Ook  waarschuwt hij voor de uitdaging om goed om te gaan met de continue verbinding met internet en smartphones en de stressverhoging die hierbij gepaard gaat.  Je tijd en aandacht (waaronder je mentale energiecapaciteit) is beperkt.

En een boek over flow. Waarbij extreme sporters (zoals surfers en skateboarders) gevolgd zijn en waar het gedachtegoed van Mihaly Csikszentmihalyi (grondlegger van positieve psychologie) verder doorvertaald is naar hun ervaringsverhalen maar ook naar de neurologie en neurochemie.
Ik las over de omstandigheden waarin dopamine vrijkomt en de gunstige werking op patroonherkenning in onze hersenen. Oftewel we leren sneller. En het voelt lekker. Zouden de opleidingsprogramma’s in onze bedrijven langs deze lat gelegd worden? Ik denk het niet.

En dan heb ik het nog niet gehad over het boek van prof. Scherder (die van DWDD), die met een hometrainer al fietsend achter zijn verhoogd buro zit. Omdat lichaamsbeweging zijn (en onze) hersenen fit houden.bewegen goed voor je brein

Kortom, met anders kijken is er denk ik een hele wereld te winnen en kunnen we de transitie-processen naar Society 3.0 versnellen.

En daarom vind ik de woorden “alternatieve bedrijfskunde”, zoals Cees Hoogendijk deze gebruikt heeft  in zijn blog zo mooi.  En daarom zou ik hierover graag van gedachten wisselen en hierover in dialoog gaan.
Misschien kunnen we dan de term alternatieve bedrijfskunde snel gaan inruilen voor “complementaire bedrijfskunde” en beter nodig “bedrijfskunde” (in de 21e eeuw).