“Welkom in dit panopticon. We doen er goed aan organisaties niet te fragmenteren in zoiets als een organogram.
Natuurlijk is ‘managing the whole’ nogal pretentieus. Ik denk wel dat we organisaties beter begrijpen
als we ze proberen te beschouwen als een samenhangend palet van dynamisch verbonden elementen.”
~ Cees Hoogendijk ~

Van hiërarchische aansturing naar proces management organisatie besturing: zelfhulpboek en ontwikkeltraject2017-11-10T20:48:01+01:00